bilgi@addmagaza.com

Hakkımızda


Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)  Genel Yönetim Kurulunun 11 Kasım 2011 tarihli ve 13 sayılı kararı ile ADD İktisadi İşletmesi unvanı ile kurulmuştur. ADD İktisadi İşletme; Dernek Tüzüğünün 4 ve 5 inci maddelerinde belirtilen hususları yerine getirmek ve bunları uygulamaya geçirmek amacıyla ihtiyaç duyulan maddi olanağı sağlamak amacıyla kurulmuştur.